fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773
април 2023

Месец

Сензационно представяне на международните ученически дебати в Лисабон направи отборът на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ). Честта да представят страната ни имаха Кристина Стоянова от ЧНГ „Ерих Кестнер“, Румен Кънев от ЧАГ „Проф. Иван Апостолов“ и Атанас Маринов от ЧСУ „Рьорих“, а ръководител на отбора бе г-жа Алина Маринова-Банева, учител по английски език в...
Read More

Немски училища  Ерих Кестнер

гр. София 1336,
ж.к. „Люлин – 6“
ул. „Полк. Никола Попов“ № 4

(02) 8267 280
(02) 927 57 73 

office@e-kestner.eu – Администрация
info@e-kestner.eu – Основно училище
info2@e-kestner.eu – Гимназия

Social Info

Пиши ни

НУ „Ерих Кестнер“