fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Бързи факти

93%

от учениците придобиват DSD II и FCE

25+

проекти, реализирани годишно

89%

от учениците показват отлични резултати на ДЗИ, олимпиади, състезания

20+

учители, носители на национални награди и отличия

100+

спечелени награди от международни и национални състезания

16

среден брой ученици в клас

4

спечелени пълни стипендии за следване в Германия

27

години история в образованието

30+

спортни, благотворителни и артистични активности годишно

15+

лагери и активности в извънучилищна среда годишно

230

часа профилирана подготовка годишно

5

клубове по интереси
НУ „Ерих Кестнер“