fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Д-р Мария Каназирска

Управител на „Зонтакс“ ООД

1984 г. – завършва Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

1985-1986 – работи като химик в Института по ендокринология на МА – София.

1987-1990 – аспирантка в Института по ендокринология на Академията по медицина – Москва.

1991 – защита на докторска степен по биология.

1991-1999 – научен сътрудник към Института по ендокринология на МА – София.

1999-2000 – работи към Фондация за образование и култура “Йохан Готфрид Хердер”.

2001-2003 – заместник управител на ЗОНТАКС ООД.

от 2004 – съуправител на ЗОНТАКС ООД – собственик на ЧНУ “Ерих Кестнер”.

 

E-mail: m_kanazirska@eks-bg.eu

НУ „Ерих Кестнер“