fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Диана Ангелова

Немски Език

2002 г. завършва българска и немска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилиндарски”.

След дипломирането си работи като учител по немски език в 140 СОУ в София.

От 2009 г. е преподавател по немски език в ЧНУ „Ерих Кестнер”

НУ „Ерих Кестнер“