fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Материална база

[metaslider id=“401″]

 

В Гимназията, която се помещава в източното крило на 27 СОУ и е със самостоятелен вход и двор. Създадени са условия за модерно обучение по всички предмети.

Класните стаи са добре обзаведени, езиковите кабинети са отлично оборудвани с нагледни материали и съвременна техника за интерактивно обучение. Библиотеката е много богата с книги, учебници и помагала за чуждоезиково обучение, обучение по всички учебни дисциплини и за работа по различни проекти. През 2009 година Германската служба за училищно дело в чужбина оборудва специален кабинет по немски език с техника за мултимедийна презентация и обогати библиотеката с книги и помагала по немски за подготовката на учениците за DSD изпита. Компютърната зала е с Интернет – достъп, а в цялата сграда има Wi-Fi. Специализираните кабинети по биология и химия, по физика и математика са модерно обзаведени и оборудвани. Гимназията разполага с представителна концертна зала, физкултурен салон и открита спортна площадка.

Немски училища „Ерих Кестнер“ разполагат с медицински кабинети, където за здравето на всички възпитаници се грижи квалифициран медицински екип.

НУ „Ерих Кестнер“