fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Обявления

На 09.04.2021 г. , ЧДГ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1578 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.03.2021 г. ЧОУ„ЕРИХ КЕСТНЕР“ ООД  има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1564 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.03. 2021 г. ЧНГ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1570 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

СЪОБЩЕНИЕ


Доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за ЧДГ „Ерих Кестнер“

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за ЧОУ „Ерих Кестнер“

НУ „Ерих Кестнер“