fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Прием

При записване в Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“:

 • В 8. клас се приемат ученици с общ успех от удостоверението за завършен 7. клас и годишни оценки по български език, математика и чужд език – не по-малко от много добър 4.50.
 • Учениците могат да участват в класирането и с резултатите си по български език и литература и математика от тестовете в края на 7. клас.
 • За прием в 9. – 12. клас кандидатите трябва да представят документи за завършени гимназиални класове от училището, което са посещавали. С кандидатите се провежда интервю. При необходимост се полагат приравнителни изпити по ред и график, определени от директора на Частна немска гимназия „Ерих Кестнер”.
 • Ученици, идващи от училища в чужбина, следва да легализират документите си в РУО София-град до началото на учебната година.

За информация позвънете на:

0898 538 707 – Наталия Дойчинова, управител

Необходими документи за записване в Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“:

 • Договор за записване (предоставя се от училището);
 • Паспортни снимки – 4 бр.;
 • Копие от лична карта или акт за раждане;
 • Удостоверение за завършен 7. клас (за прием в 8. клас);
 • Копие от личен картон и удостоверение за преместване (за прием след 8. клас);
 • Здравен картон;
 • Данни за личния лекар.
НУ „Ерих Кестнер“