fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Тагове

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

Немска езикова диплома – второ ниво на Конференцията на културните министри на ФРГ (KMK) е централизиран изпит, който се провежда само в утвърдени DSD училища в чужбина. Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ е утвърдено DSD училище.

АВСТРИЙСКА ДИПЛОМА

Учениците от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ всяка година полагат и успешно издържат изпита за австрийска диплома ниво B2. Изпитите следват нивата на общоевропейската езикова рамка.

АНГЛИЙСКИ СЕРТИФИКАТ

В основното училище и гимназията се извършва целенасочена подготовка на ученици за полагане на международно признати изпити за владеене на английски език, сред които най-популярен и предпочитан е FCE, отговарящ на B2 по европейски езиков стандарт.

ОБУЧЕНИЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Билингвалното обучение на немски и български език по история, биология, химия, физика, математика, странознание, природознание, музика, приложни изкуства и проектна работа се осъществява от квалифицирани преподаватели по предмета, владеещи отлично немски език.

ИНФОРМАТИКА

Учебното съдържание по предметите информатика и информационни технологии е съобразено напълно с учебните програми и държавните образователни изисквания на МОН. Кабинетът е оборудван със съвременна техника и неограничен достъп до
Интернет.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Обучението по БЕЛ има следните цели: задълбочено усвояване на учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка; развиване на лингвистичните и литературните компетентности на учениците.

МАТЕМАТИКА

В ЧНУ „Ерих Кестнер”, математиката се изучава задълбочено според Държавните образователни изисквания на задължително ниво. В основното училище се организират групи за подготовка за НВО, в 11 и 12 клас се сформира група за профилирана подготовка по математика.

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ

Учениците от немски училища „Ерих Кестнер” се включват всяка година в Олимпиадите, организирани от МОН, Гьоте Институт и Службата за педагогически обмен чрез Посолството на ФРГ в България и в международни проекти.

НУ „Ерих Кестнер“