fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Тодор Петров

История и цивилизации

Тодор Петров завършва магистърска степен по „Културно-историческо наследство. Културен туризъм“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2018 г.), притежава втора магистратура по „Управление на образованието“ (2016 г.)
Има бакалавърска степен по специалност „Български език и история“ с професионална квалификация „Учител“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (2009 г.).
Работи в областта на образованието и науката, придобивайки опит в редица основни и средни училища. Заема длъжността „главен специалист“ в Парк-музей „Владислав Варненчик“ – Варна (2017 г.).
Тодор Петров е автор на публикации в областта на историята на българското образование, публикувани в Журнал за исторически и археологически изследвания, издание на ШУ, както и на монографията „За това, как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм“.
Придобива „V-та“ професионално-квалификационна степен (2018 г.).
Работи като учител по история и цивилизации в ЧНГ „Ерих Кестнер“ от учебната 2023-2024 г.

НУ „Ерих Кестнер“