fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

УЧЕБНИ ТАКСИ ГИМНАЗИЯ

Учебни такси за 8. 9. и 10. клас 

Таксата включва обучение и учебни материали

Вариант                                           Учебна такса Първа вноска  Следваща вноска
Двукратно плащане 5700 eur 2850 eur 2850 eur (до 31.01.2024 г.)
Отстъпка за две деца 5450 eur 2725 eur 2725 eur (до 31.01.2024 г.)
Разсрочено плащане 5950 eur 1900 eur 9 х 450 eur (от 01.09.2023 г.)
Отстъпка за две деца 5700 eur 1650 eur 9 х 450 eur (от 01.09.2023 г.)

 

Учебни такси за 11. и 12. клас 

Таксата включва обучение и учебни материали

Вариант                                           Учебна такса Първа вноска  Следваща вноска
Двукратно плащане 5800 eur 2900 eur 2900 eur (до 31.01.2024 г.)
Отстъпка за две деца 5550 eur 2775 eur 2775 eur (до 31.01.2024 г.)
Разсрочено плащане 6050 eur 2000 eur 9 х 450 eur (от 01.09.2023 г.)
Отстъпка за две деца 5800 eur 1750 eur 9 х 450 eur (от 01.09.2023 г.)
НУ „Ерих Кестнер“