fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Валентина Михайлова

Български език и литература

Валентина Атанасова Михайлова е от красивото Южно Черноморие, описано в творчеството на писателя Дико Фучеджиев.

С отличен успех завършва средното си образование. Получава бакалавърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ през 2020 г. със специалност „Българска филолофия“.

През 2018 и 2019 година е избрана да участва в проекта „Обучението в интеркултурна среда“ към катедрата по методика. В диапазона от една седмица преподава в училищата към посолствата в Белград (Сърбия) и Неапол (Италия) на деца в прогимназиален етап.

В настоящия момент разширява познанията си, като следва магистратура в катедрата по „Политология“ към УНСС.

НУ „Ерих Кестнер“