fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Юлия Попова

Психолог

Завършва Софийски университет ”Св. Климент Охридски” (1978г.) – специалност психология. Има допълнителни квалификации в областта на психологическо консултиране, психодрама, психоанализа и системно мислене.

Работила е като училищен психолог в 96 СОУ, 151 СОУ, Балканско училище, Балканика.

Била е хоноруван преподавател в програма „Психология“ на НБУ (1998-2006 г.).

В Националния институт за обучение на директори в образованието е заемала длъжност координатор учебна дейност (2006-2007 г.).

Участвала е като експерт и обучител в работа по проекти на UNFPA, UNICEF, МОН, МЗ (2002-2009 г.) в областта на здравното образование, развитие на умения за живот и превенция на агресивно поведение и тормоз в училище.

В ЧНУ “Ерих Кестнер” е училищен психолог от 1995г.

НУ „Ерих Кестнер“