fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес през погледа на учениците от 8. клас

В навечерието на 24 май осмокласниците споделиха в прекрасни есета своите мисли за значението на великото дело на светите братя Кирил и Методий. Следващите вдъхновяващи откъси са ярък пример за непреходното богатство, завещано ни от нашите предци…

„Светите братя Кирил и Методий са богоизбраните създатели на славянската азбука – глаголицата. Те се борят за правото на всеки народ да има свой език и своя култура.

Именно с тяхното дело да създадат азбука, да просветят християните в християнското учение и да ги направят грамотни, те дават тласък на развитието на славяните като единен народ.

Тяхното високо образование и тяхната любов към словото им позволяват да прозрат, че за да бъде един народ сплотен и да има култура, му е необходима писменост. Славянската писменост е благословена от Бог, защото Светите братя са били праведни християни и са се молели за Божията благословия в добрите дела. Когато Бог чува молитвата им, Той дава вдъхновение на Кирил и Методий и азбуката е създадена много бързо. В ,,Пространното житие на Константин-Крил Философ” пише следното: ,,И Бог, който слуша молитвите на своите раби, скоро им яви това и те веднага съставиха азбуката и започнаха да пишат евангелски думи”.

Актът на създаването на славянската азбука подчертава символичното значение на словото в християнската традиция. В Евангелие от Йоан е казано: ,,В началото беше Слово, и Слово  беше у Бога, и Бог беше словото” (Иоан 1:1-2). Още в зората на християнството се загатва за силата на познанието. Светите братя успяват чрез азбуката и любовта си към познанието да ограмотят голяма част от славянския народ и да разпространят словото.“ (….) (Адриана Константиниду, 8. клас)


(…) „Азбуката ни е полезна с хилядите си функции, от които комуникация, придобиване на информация, натрупване на знания, развитие на езиковите умения и развиване на критическото мислене. Преди години азбуката се е използвала за написването на писма, които са пътували с дни до получателя си, за да могат двама души да комуникират помежду си от разстояние. Сега тя се използва в по-модерен вариант, пряко свързан с технологиите. Днес хората могат да пишат съобщения на български език от телефона си и да изпратят съобщението за секунда. Въпреки технологизирания свят, голям процент от образованието си получаваме чрез четмо и писмо, което ни помага да изградим критически поглед към света.

Наследникът на глаголицата – кирилицата, се използва в Русия, Беларус, България, Сърбия, Македония и Украйна. Тя е официална азбука на редица държави и има хиляди текстове и стихотворения, написани чрез нея. Кирилицата е изключително важна за славяните, защото е тяхното културно наследство и е обвързана с богатата история на славянските народи. Използвана е за създаването на важни литературни произведения, религиозни текстове и исторически документи.“ (…) (Мая Георгиева, 8. клас)


(…) „Усилията на двамата братя продължават да вдъхновяват съвременните хора. Те не само създадоха основата на писмеността и образованието сред славянските народи, но и подкрепиха тяхното културно и религиозно развитие. Техният пример ни напомня за важността на образованието и взаимното уважение. Значението на Светите братя Кирил и Методий продължава да пребъдва и днес.“ (Александър Маринов, 8. клас)

За нас

Ние сме иновативно училище с отворени методи на обучение, с които успешно развиваме ключови умения за работа в екип, решаване на проблеми, организация на времето и др. С многобройни проекти стимулираме всеки наш ученик да бъде креативен, проактивен, отговорен, да мисли критично и да не спира да учи, дори и в неформална среда. Така създаваме подкрепяща атмосфера и сплотена общност, които превръщат образователния процес в незабравимо и запомнящо се приключение.

НУ „Ерих Кестнер“