fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Алина Маринова

Английски Език

 

Завършва Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” след петгодишно обучение (1996-2001) във Филологическия факултет. Специалността й е “Приложна лингвистика” – пръв език – английски и втори – френски, степен Магистър, с професионална квалификация – Учител по английски език и преводач по английски и френски.

Специализацията й е Бизнес администрация.

Притежава Certificate of Attendance след проведен семинар на тема Teaching Writing Skills под егидата на Anglia Examination Institute през ноември, 2003 година.

Има пет години преподавателска практика в училище “Ерих Кестнер” на прогимназиален клас (2001-2004 г.). Водила е допълнително курсове за деца и възрастни на различни нива към “Училища Европа” и към ЕЦ “Магистра”, в това число и “Бизнес английски” на мениджъри от фирма “Стамбули “ – 2003 година и прокурори от “Апелативна Прокуратура” – 2004 година.

От 2003 г. е щатен преподавател в ЧНУ „Ерих Кестнер“.

НУ „Ерих Кестнер“