fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Календарен план

Календарен план на Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ 2023/2024

 

СЕПТЕМВРИ
01.09.2023 г.

(10.00 ч.)

Педагогически съвет.
04.09.2023 г. Откриване на учебната 2023/2024 година – начало 11:00 ч.
06.09.2023 г. Ден на Съединението на България – официален празник.

Неучебен ден.

18.09.2023 г.-

29.09.2023 г.

Провеждане на входни нива по предмети  – VIII – XII клас.
22.09.2023 г. Ден на Независимостта на България – официален празник.

Неучебен ден.

26.09.2023 г. Европейски ден на езиците – проект в XI клас.
28.09.2023 г. Педагогически съвет.
ОКТОМВРИ
03.10.2023 г. Ден на обединението на Германия – проекти по класове.
26.10.2023 г. Педагогически съвет

Родителски срещи по класове от 17:30 ч.

28.10 – 01.11.2023 г. Есенна ваканция.

 

НОЕМВРИ
01.11.2023 г. Ден на народните будители
06.11.2023 г.-

10.11.2023 г.

Междинни тестове по немски език (без DSD групата в XII клас) и английски език.
11.2023 г. Пробен писмен изпит за DSD групата в XII клас (9:00 – 13:00 ч.)
29.11.2023 г. Писмен изпит за DSD II (КМК) – участие на група от XII клас.
11.2023 г.

12.2023 г.

Устен изпит за DSD II (КМК).
ДЕКЕМВРИ
04.12.2023 г.-

15.12.2023 г.

Класни работи по БЕЛ и математика за учениците от VIII – XI клас.
14.12.2023 г. Педагогически съвет.
20.12.2023 г. Коледен базар.
22.12.2023 г. Коледни тържества, организирани по класове.
23.12.2023 г. –

02.01.2024 г. вкл.

Коледна ваканция.
ЯНУАРИ
03.01.2024 г. Първи учебен ден след ваканцията.
03.01.2024 г.-

19.01.2024 г.

Класни работи в XII клас – БЕЛ, математика, немски и английски език.
03.01.2024 г.-

12.01.2024 г.

Класни работи по немски и английски език за учениците от VIII – XI клас.
30.01.2024 г. Последен ден за внасяне на срочните оценки.

Педагогически съвет за приключване на първия учебен срок.

ФЕВРУАРИ
03.02 – 05.02.2024 г. Междусрочна ваканция за VIII – XII клас.
06.02.2024 г. Първи учебен ден за II учебен срок за  VIII – XII клас.
06.02.2024 г.-

21.02.2024 г.

Подаване на заявления за явяване на ДЗИ.
19.02.2024 г.

(19.02. – 23.02.2024 г.)

Годишнина от гибелта на Васил Левски (час на класа).
23.02.2024 г. 125 години от рождението на патрона на училището Ерих Кестнер – проект в VIII клас.
МАРТ
03.03.2024 г. Национален празник на Република България.
14.03.2024 г. Педагогически съвет.
11.03.2024 г.-

22.03.2024 г.

Класни работи по немски език и математика за учениците от XII клас.
26.03.2024 г. Родителска среща от 17:30 ч.
АПРИЛ
30.03.2024 г.-

07.04.2024 г. вкл.

Пролетна ваканция за учениците от VIII – XI клас.

 

05.04.2024 г.-

07.04.2024 г. вкл.

Пролетна ваканция за учениците от XII клас.

 

08.04.2024 г. Първи учебен ден след ваканцията.
15.04.2024 г.-

19.04.2024 г.

Класна работа по английски език за учениците от XII клас.
22.04.2024 г.-

26.04.2024 г.

Класна работа по БЕЛ за учениците от XII клас.
26.04.2024 г. Педагогически съвет.
до 26.04.2024 г. Подаване от учениците в  XII клас на заявления за промяна на оценка.
МАЙ
01.05.2024 г. Ден на труда – официален празник.
02.05 – 06.05.2024 г. Великден и Гергьовден – официални празници (неучебени дни).
07.05.2024 г.-

27.05.2024 г.

Класни работи по БЕЛ, математика, немски и английски език за учениците от VIII – XI клас.
09.05.2024 г. Последен ден за внасяне на годишните оценки в XII клас.

Педагогически съвет.

09.05.2024 г. Ден на Европа – (час на класа).
13.05.2024 г. –14.05.2024 г. Изпити за промяна на оценката за учениците от XII клас.
13.05.2024 г. Изпращане на випуск 2024.
17.05.2024 г. Държавен зрелостен изпит по БЕЛ (неучебен ден).
20.05.2024 г. Втори задължителен ДЗИ по предмет по избор (неучебен ден).
24.05.2024 г. –

25.05.2024 г.

Празник на славянската писменост и българската просвета и култура.

Официален празник (неучебни дни).

 

ЮНИ
10.06.2024 г. Национално външно оценяване по БЕЛ за учениците от X клас.
12.06.2024 г. Национално външно оценяване по математика за учениците от X клас.
до 07.06.2024 г. Краен срок за обявяване на резултатите от ДЗИ.
до 24.06.2024 г. Връчване на дипломите за средно образование на випуск 2024 г.
20.06.2024 г.-

28.06.2024 г.

Интензивен курс по немски език за групата DSD в XI клас.
25.06.2024 г. Последен ден за внасяне на срочните и годишните оценки на учениците от VIII – XI клас (без немски език за групата DSD в XI клас) – до 14:00 ч.

Педагогически съвет.

28.06.2024 г. Раздаване на бележниците на учениците от  VIII  –  XI клас.

 

НУ „Ерих Кестнер“