fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Календарен план

СЕПТЕМВРИ
04.09.23 Откриване на учебната година – начало 11 часа
04.09.23 Час на класа за учениците до VII клас
17.09.23 Ден на София – презентации
22.09.23 Ден на Независимостта – официален празник
26.09.23 Европейски ден на чуждите езици – проекти по класове
до 29.09.23 Родителска среща за учениците до IV клас
до 29.09.23 Входящи тестове за учениците до VII клас
ОКТОМВРИ
03.10.23 Ден на обединението на Германия – V – VII клас; презентации
05.10.23 Родителска среща за учениците от VVII клас
до 28.10.23 Halloween – отбелязване в часовете по английски език
НОЕМВРИ
28.10.-01.11.23 Есенна ваканция за учениците до VII клас
01.11.23 Ден на народните будители
09.11.23 Празник на фенерите – Ден на Св. Мартин за учениците от немската театрална група
ДЕКЕМВРИ
06.12.23 Празник Nikolaus – празнична програма за учениците до VII клас
20.12.23 Коледен базар
22.12.23 Коледни тържества в и извън училище по заявка и организация на класните ръководители; последен учебен ден преди ваканцията
23.12.23-02.01.24 Коледна ваканция за учениците до VII клас
ЯНУАРИ
03.01.24 Първи учебен ден след ваканцията за учениците до VII клас
11.01.24 Международен ден на думата „Благодаря“ – проекти по класове
30.01.24 Последен ден за оформяне на срочни оценки за учениците от V – VII клас
ФЕВРУАРИ
01.02.24 Край на първи срок – учебен ден
03.- 05.02.24 Междусрочна  ваканция за учениците до VII клас
06.02.24 Първи учебен ден за втори срок за учениците до VII клас
14.02.24 Карнавал за учениците от немската театрална група – отбелязва се настъпването на пролетта
19.02.24 Годишнина от гибелта на Васил Левски – отбелязва се в часа на класа
23.02.24 125 години от рождението на патрона на училището Ерих Кестнер – четене по класове
МАРТ
01.03.24 Празник на мартеницата – изработване и размяна на мартеници
03.03.24 Национален празник на Република България – официален празник
24.03.24 Международен ден на водата – проекти по класове
26.03.24 Родителска среща от 17.30 ч.
до 22.03.24 Родителска среща за учениците до VII клас
до 31.03.24 Седмица на грамотността за учениците до IV клас
АПРИЛ
30.03.-07.04.24 Пролетна ваканция за учениците до VII клас
02.04.24 Международен ден на детската книга
08.04.24 Първи учебен ден след ваканцията
МАЙ
01.05.24 Ден на труда – официален празник
02.-06.05.24 Великден – официален празник
06.05.24 Гергьовден – официален празник
09.05.24 Ден на Европа –/отбелязва се в часа на класа/
13.-17.05.24 Изходящи тестове за учениците до III клас
13.05.24 Изпращане на випуск 2024
17.05.2023 ДЗИ БЕЛ /неучебен ден/
20.05.2023 Втори ДЗИ по избор /неучебен ден/
23.05.24 Международен ден на музеите – организирано посещение
24.-25.05.23 Ден на славянската писменост и българската просвета и култура – /официален празник; неучебни дни/
27.05.24 Национално външно оценяване БЕЛ – IV клас
28.05.24 Национално външно оценяване Математика – IV клас
30.05.24 Последен учебен ден за учениците до III клас
31.05.24 Тържествено раздаване на свидетелства на учениците до III клас
до 31.05. Годишни тестове по немски език за учениците от V-VI
ЮНИ
01.06.24 Ден на детето
02.06.24 Ден на Христо Ботев и загиналите за Освобождението на България
03.-14.06.24 Летен образователно-развлекателен градски лагер за учениците от III – V клас
до 05.06.24 Тест изходно ниво за учениците от V – VI клас
10.06.24 Последен ден за оформяне на годишни оценки за учениците от IV – VI клас
10.06.24 Международен ден на приятелството – дискусия в V-VI клас
14.06.24 Последен учебен ден за учениците от IV – VI клас
до 14.06. Едно/двудневна екскурзия с образователна цел за учениците от IV-VI клас
до 16.06.24 Издаване на удостоверения за завършен начален етап на учениците от IV клас
19.06.24 Национално външно оценяване БЕЛ – VII клас
21.06.24 Национално външно оценяване Математика – VII клас
24.06.24 Последен ден за оформяне на годишни оценки за учениците от VII клас
28.06.24 Последен учебен ден за учениците от VII клас
след 30.06. Летни езикови курсове
ЮЛИ
до 05.07.24 Връчване на свидетелствата за завършване на основно образование на учениците от VII клас

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички дейности, предвидени в календарния план, могат да бъдат променяни и ще бъдат организирани и провеждани съобразно правилника на училището.

НУ „Ерих Кестнер“