fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Обучение

Ние вярваме, че гимназиалният етап е сред най-значимите за бъдещата реализация на учениците. Той е времето, в което те разгръщат потенциала си, намират вдъхновение, градят своите цели и стремежи. Работейки в малки групи и с индивидуално внимание към всеки ученик, екипът на Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ се стреми да допринесе за овладяването на ключови умения и компетентности, които да превърнат децата в успешни и уверени млади хора. 

Работата по проекти има ключова роля в програмата ни. С редица инициативи в и извън клас, учениците усъвършенстват своите езикови способности, презентационни умения, критично и аналитично мислене, работа в екип, работа с различни източници на информация, вдъхновяват се сами да надграждат и задълбочават знанията си.
Сред многобройните проекти, които се реализират в училище, най-вълнуваща за всички в НУ „Ерих Кестнер“ е ежегодната Проектна седмица. Нейната кулминация е Денят на отворените врати, по време на който учениците представят на немски език разработки по актуални и социалнозначими теми. 

Преподавателите ни подкрепят участията на гимназистите в олимпиади, състезания, творчески надпревари, като стимулират креативното им представяне и излизане „извън рамката“, и им осигуряват отлична подготовка, благодарение на която младежите успяват да натрупат не само образователен, но и житейски опит.  

Практически съвети учениците получават както от своите преподаватели, така и от експерти и професионалисти от различни сфери, които гостуват в клас по покана на екипа ни. Сред ползотворните срещи на учениците има такива с писатели, поети, актьори, учени. 

Социалните и благотворителни каузи, зад които ежегодно рамо до рамо застават учениците, родителите и целият педагогически и ръководен екип на Немски училища „Ерих Кестнер“, са още един приоритет в работата ни с децата. Ние вярваме, че емпатията е сред основните ценности, ключови за възпитаването на отговорни, социално активни и ангажирани млади хора, които знаят, че бъдещето на обществото е в техните ръце.

Учебната ни програма съчетава успешно задължителната програма на МОН и акцентира върху интензивната езикова подготовка и придобиването на DSD II и FCE – едни от най-широко признатите международни сертификати за владеене на немски и английски език. Програмата е разработена съвместно с германски учители, за да предложи на гимназистите най-добрите съвременни практики в изучаването на немски език. Паралелно с това, децата се подготвят за полагането и на държавни зрелостни изпити, при които, по традиция постигат отлични резултати

Първият и вторият профилиращ предмет за учениците са съответно немският и английският език, по които те работят в групи според входното си ниво. 

В 9. клас обучението става двуезично, като на немски език започват да се преподават история, химия, биология. В специализираните групи, към тези предмети се добавят математика и физика.

В зависимост от своите цели и интереси, в 11. клас учениците избират български език или математика като трети профилиращ предмет, а в 12. клас могат да включат още история или география.

Едно от нашите най-големи богатства е библиотеката, предлагаща широк набор от научна литература и заглавия на български, немски и английски език. Не е случайно, че голяма част от учениците обичат да прекарват време и да изследват интересни теми именно там, за което екипът ни непрестанно ги поощрява.

Иновативните методи на преподаване, които екипът ни успешно прилага, не само гарантират качественото усвояване на знания и постигането на желаните резултати, но и превръщат ученето в процес, който вълнува, интригува и вдъхновява гимназистите. 

Ключът към успеха за създаването на подкрепяща и мотивираща учебна среда, съобразена с индивидуалните интереси на всеки гимназист, е в тясната връзка и сътрудничеството, които преподавателите, учениците и родителите изграждат помежду си.

НУ „Ерих Кестнер“