fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Клубове по интереси

портен клуб „Плуване“

Още древните гърци са оценили ползата от плуването. Според тях „Интелигентният човек може да чете, пише и плува“. Няма нищо по-полезно и ефективно от плуването – комплексен спорт, който укрепва тялото, хармонично развива всички мускули, тонизира кожата, увеличава дихателния капацитет на белите дробове, усилва сърцето. Прекрасен лек срещу стреса и нервното напрежение.

Предучилищната и началната училищна възраст са тези, при които е най-подходящо децата да се въведат  в плувния спорт. Затова в Немски училища „Ерих Кестнер“ плуването е задължително в учебната програма на Първи клас, а за останалите ученици е включено в свободноизбираемите спортове.

По време на заниманията децата усвояват началните плувни умения, постепенно разучават различни стилове на плуване, усъвършенстват своите умения за общуване и дисциплина, изграждат редица положителни качества и навици, необходими за цял живот.

График на посещенията:
Всеки петък от 14:00 ч. до 16:15 ч.
За учениците от Първи клас: Всеки понеделник от 14:00 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елица Митова


Изобразително изкуство

Клубът се посещава от ученици от всички възрасти, обичащи рисуването. Стремежът при обучението е децата да изграждат свой, неповторим стил,  който да отговаря на тяхната душевна същност и художествен натюрел. Рисува се по теми, предложени от преподавателя, като целта е да се развива въображението и самостоятелното мислене на децата, усета за форма и цвят. Рисунките се изпълняват с различни материали: акварел, пастел, темпера в класически и смесени цветни техники. По-големите деца правят и графични опити с мек графитен молив, маслен пастел, акварел и др.

Децата от школата се представят успешно на градски, национални и международни изложби и конкурси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Людмила Величкова


Театрално студио „Амадеус”

Усвояване основите на театралното и куклено изкуство.

Обучават се деца от 1. до 4. клас. Занятията дават възможност да бъдат разкрити и развити талантите на децата :актьорски способности, музикалност, ритмичност, пластичност, комуникативност, работа в екип, социализация и себепознаване. Заниманието се провежда в три части:

  1. Подготвителна част – игри, които провокират въображението, концентрацията и двигателната активност.
  2. Същинска част – поставяне и реализация на актьорски сценични задачи, чрез индивидуален подход.
  3. Финална част – анализ и оценка на проведения час, поощряване на групата и разтоварващ елемент.

В края на учебната година малките актьори показват пред публика своите умения в заключителен спектакъл.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководители: Елена Пеева и Ивона Желева


Клубове по интереси за ученици от 5. до 12. клас

Спортен клуб „Плуване“

Още древните гърци са оценили ползата от плуването. Според тях „Интелигентният човек може да чете, пише и плува“. Няма нищо по-полезно и ефективно от плуването – комплексен спорт, който укрепва тялото, хармонично развива всички мускули, тонизира кожата, увеличава дихателния капацитет на белите дробове, усилва сърцето. Прекрасен лек срещу стреса и нервното напрежение.

Предучилищната и началната училищна възраст са тези, при които е най-подходящо децата да се въведат  в плувния спорт. Затова в Немски училища „Ерих Кестнер“ плуването е задължително в учебната програма на Първи клас, а за останалите ученици е включено в свободноизбираемите спортове.

По време на заниманията децата усвояват началните плувни умения, постепенно разучават различни стилове на плуване, усъвършенстват своите умения за общуване и дисциплина, изграждат редица положителни качества и навици, необходими за цял живот.

График на посещенията:
Всеки петък от 14:00 ч. до 16:15 ч.
За учениците от Първи клас: Всеки понеделник от 14:00 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елица Митова


Изобразително изкуство

Клубът се посещава от ученици от всички възрасти, обичащи рисуването. Стремежът при обучението е децата да изграждат свой, неповторим стил,  който да отговаря на тяхната душевна същност и художествен натюрел. Рисува се по теми, предложени от преподавателя, като целта е да се развива въображението и самостоятелното мислене на децата, усета за форма и цвят. Рисунките се изпълняват с различни материали: акварел, пастел, темпера в класически и смесени цветни техники. По-големите деца правят и графични опити с мек графитен молив, маслен пастел, акварел и др.

Децата от школата се представят успешно на градски, национални и международни изложби и конкурси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Людмила Величкова


НУ „Ерих Кестнер“