fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Обучение

Обучението в Немски училища „Ерих Кестнер“ съчетава най-добрите съвременни практики за преподаване с учебните програми на МОН, за да предостави на учениците не само устойчиви знания, но и мотивиращо, интересно и незабравимо образователно преживяване. 

Чрез многобройни проекти, практически занимания в екип и подкрепяща среда, нашите преподаватели стимулират децата да надграждат знанията си и да развиват своите творчески умения и заложби. 

Целта ни е обучението в Немски училища „Ерих Кестнер“ да прескочи границите на класните стаи. Екипът ни насърчава децата да търсят допълнителни източници на информация по интересните за тях теми, да мислят креативно, да задълбочават компетенциите си, да не спират да се самоусъвършенстват. 

Индивидуалният подход е нашият начин да мотивираме всеки ученик да преодолява предизвикателствата, да представя творчески идеите си, да работи със своите съученици и преподаватели за постигането на най-добри резултати. 

Учебната ни програма е успешно съчетание между иновативни и класически подходи на преподаване, които отразяват съвременните тенденции и изисквания за качество. Методиките за обучение по немски език са изготвени съвместно с преподаватели от Германия, за да постигнем едно от най-добрите нива на подготовка в страната. Доказателство за това са отличните резултати, които показват учениците ни по време на изпити и състезания.

Двуезичното обучение в Немски училища „Ерих Кестнер“ започва от най-ранен етап, като предмети на немски език се въвеждат постепенно между 1. и 7. клас. В гимназията започва преподаването на история, химия и биология на немски, както и на математика и физика за профилираните групи. Така, още преди края на обучението си, децата използват езика свободно по време на презентации, изпити, състезания и при комуникация с native speakers. 

НУ „Ерих Кестнер“