fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

МИСИЯ

Нашата мисия е да предоставяме висококачествено образование в сплотена училищна общност, която дава възможност за развитие на личността на всеки ученик. 

Чрез осигуряване на иновативна и подкрепяща учебна среда, ние откриваме и подпомагаме индивидуалния потенциал и таланти на учениците, като стимулираме творчеството, проактивността, критичното мислене и ученето през целия живот. 

С активната работа по проекти, извънкласни и благотворителни дейности, създаваме запомнящо се образователно преживяване, което развива уменията за работа в екип, социалната отговорност и ангажираност на децата, превръщайки ги в успешни лидери на бъдещето.    

ВИЗИЯ

Чрез непрестанно надграждане на уменията и компетенциите на учители и ученици, да предоставяме модерна образователна услуга, която отговаря на най-високите съвременни стандарти за качествено обучение и е фокусирана върху нуждите и интересите на учениците и тяхната успешна академична и професионална реализация. 

ЦЕННОСТИ

Сплотеност
Отдавна наричаме общността на Немски училища „Ерих Кестнер“ „семейство“. Екипният дух, взаимната подкрепа и здравите връзки, които изграждат помежду си учители, ученици и родители, са силата, която ни движи към успеха не само в класните стаи, но и в живота навън. Вярваме, че заедно сме по-можещи, по-мотивирани и пълноценни. Ето защо ценим силно единността и непрестанно подкрепяме инициативите, които я заздравяват!

Творчество
В класните стаи, в двора, у дома, на спортния терен или на международно състезание – творим вълшебства, с които се гордеем! Ние в „Ерих Кестнер“ подкрепяме свободното изразяване на идеи и нетрадиционните начини за представянето им. Без значение дали става дума за реализиране на ученически проект или нов метод за преподаване на учебния материал. Стимулираме и нашите ученици, и техните учители свободно да обогатяват и разнообразяват процесите на работа. Така те превръщат времето в училище в незабравим спомен, а отличните резултати и запомнящи се представяния – във визитната картичка на „Ерих Кестнер“.

Себеусъвършенстване
Безценен за нас е стремежът на всеки за личностно или професионално израстване. Ето защо с радост подкрепяме желанията на нашите ученици да научават още, да „влизат надълбоко“ в теми, които са пробудили интереса им, да опитват. Имено това целят и учителите в „Ерих Кестнер“ – чрез непрестанно надграждане на професионалната си квалификация, да добавят стойност за децата, като винаги прилагат най-съвременните и успешни обучителни практики. Усещайки нашата подкрепа, учениците и учителите с лекота постигат отлични резултати и печелят заслужени признания на национално и международно ниво.

Емпатия
За нас е важно да възпитаме социално отговорни млади хора със сърца, отворени за предизвикателствата пред околните и света, защото вярваме, че нашето бъдеще е в техни ръце. Всеки ученик на „Ерих Кестнер“ знае, че именно неговият малък жест или действие има силата да направи промяната, да дари щастие. Затова подкрепяме редица благотворителни проекти, инициирани от нашите ученици, като рамо до рамо търсим решения на проблеми и развиваме идеи, които ще направят нашето „утре“ по-добро. 

НУ „Ерих Кестнер“