fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Антоанета Генова

Немски език

През шни 2006 г. завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Начална училищна педагогика и чужд език – немски език.

През април 2019 г.  придобива Професионална квалификация за учител по немски език .

От 2006 г. до 2017 г. е преподавател в 35 СУ „Добри Войников“-гр. София.

От 2017 г. работи в Частна Немска Гимназия „Ерих Кестнер“ и преподава немски език в осми клас.

НУ „Ерих Кестнер“