fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Десислава Чергарска

Физика и Химия

Завършва висшето си образование през 1996 година в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” със специалност – учител по химия и физика. От 2007 работи като преподавател по физика и химия в училище Ерих Кестнер.

Има следните професионални квалификации: Свидетелство от СУ “ Св. Климент Охридски” като учител по информационни технологии за 5-8 клас; Удостоверение за завършено обучение по модул “Биология” за учебен предмет “Човекът и природата” в 6 клас; Удостоверение за методика на обучението по БДП на Техническия университет – София и Сертификат за преминала успешно интерактивен курс – Комуникационни умения, управление на конфликти и управление на стреса сред учениците.

НУ „Ерих Кестнер“