fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Ира Анева

Управител на „Зонтакс“ ООД

Завършва Икономическия институт в София през 1980 г. със специалност “Финанси” и “Икономическа журналистика”.

През годините до 1999 е работила във ВТО “Рудметал”, Българска външнотърговска банка, Технически университет и “Стимекс” ООД.

От 1999 г. започва работа във фондация Образование и култура “Й. Г. Хердер”.

От 2001 г. е съуправител на “Зонтакс” ООД – собственик на ЧНУ “Ерих Кестнер”

 

Е-mail: aneva@eks-bg.eu

НУ „Ерих Кестнер“