fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА

Директор на Немска езикова гимназия „Ерих Кестнер“

Завършва 91 Немска езикова гимназия – София през 1979 г. През 1984 г. завършва немска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

От 1989 до 2012 г. е преподавател по немски език и литература в Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив, DSD-учител от 2000 г., главен учител и координатор за подготовката и провеждането на изпита за DSD II (KMK).

През 2002 г. завършва в „Диалог институт“ и Университета в гр. Касел, Германия, тримесечна специализация за чуждестранни учители-методици (мултипликатори) на Централната служба за обучение в чужбина към Министерството на външните работи на Германия.

Посещава редица семинари в Германия (Мюнхен, Хале, Хамбург), регионални DSD- семинари в Румъния (Букурещ, Херманщат) и в България.

Участва с доклади в DSD-симпозиум в Прага през 2003 г. и в Международния конгрес на учителите по немски език във Ваймар и Йена, Германия, през 2009 г.

Като референт и сътрудник на Консултантската служба за немски език към Посолството на Германия у нас, в периода 2002 – 2012 г. разработва и ръководи над 50 квалификационни курсове за нови и вече работещи по програмата за DSD II (KMK) преподаватели от България и Германия.

През 2004 г. получава сертификат за изпитващи учители по програмата DSD II (KMK).

През 2004 г. е удостоена с наградата „Проф. Фишер Апелт“ на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за постижения в хуманитарната област, учител по немски на 2004 г.

Удостоена е с почетния знак на град „Пловдив“ за принос в образованието на града през 2008 г.

Учител по немски за 2012 г. на издателство „Понс”.

В периода 2012 – 2015 г. участва като лектор в редица конференции и семинари на национално, регионално и училищно ниво.

Oт 2015 организира и ръководи ежегодна вътрешноучилищна квалификация за учителите по немски език в ЧНУ „Ерих Кестнер“.

През 2016 инициира и осъществява въвеждането на DSD I в ЧНУ „Ерих Кестнер“.

Автор и ръководител на два иновативни проекта, 2017 г. и  2019 г., с които ЧНГ „Ерих Кестнер“ е включена в мрежата на иновативните училища на България.

През май 2017 г. е удостоенa с почетното отличие на МОН „Неофит Рилски” за цялостна високопрофесионална дейност.

E-mail: lidiavassileva@eks-bg.eu

НУ „Ерих Кестнер“