fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Лилия Стоянова

Детски учител

2004 г.- Колеж към Университет Потсдам.

2006 г.- Основно образование в медиацията в рамките на професионално-подготвителен модус: „Медиация в педагогическите полета на действие“ към Свободен университет Берлин.

2007 г. – Бакалавърска степен в програма Възпитателни науки: образование, възпитание и сигурност на качеството към Свободен университет Берлин.

2009 г.- Mагистърска степен в програмата Възпитателни науки: изследване и развитие в социалните и педагогически организации към Свободен университет Берлин.

Участие в многобройни научно-изследователски проекти, един от които е: „Изследване на качеството на връзките между възпитателките и децата в предучилищните учреждения и въпроса, как те въздействат върху придобиването на компетенции на децата по време на предучилищния период и първите класове в училище“.

От 2010 г. – преподава Немски език в ЧДГ„Ерих Кестнер“

2012 – Награждаване с грамота от Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ) за педагогическо майсторство и активен принос в развитието на частното училищно образование.

НУ „Ерих Кестнер“