fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Гимназистите посветиха последния ден от Проектната седмица на репетиции и финални детайли по представянето си

Готови за Деня на отворените врати са всички работни групи, които участват в тазгодишната Проектна седмица на ЧНГ „Ерих Кестнер“. В понеделник, 20 март, те ще представят пред своите родители и гости проектите, по които работиха през изминалите дни.

Последния ден, който имат за подготовка, учениците отделиха за изчистване на детайли и репетиции на презентациите.

Първа група успя да интегрира данните, които събра чрез анкета, след което анализира информацията, презентира и нанесе финални корекции по представянето на проекта си.

Учениците от втора група на свой ред решиха да опростят терминологичния изказ, който изисква темата им, за да я направят по-достъпна и интересна за аудиторията. Остана им време и за последно презентиране преди големия ден.

Трета група също затвърди презентационните си умения и обсъди опорните точки, на които ще наблегне в представянето си в понеделник.

Четвърта група пък успя да интегрира заснето от тях видео в презентацията си и също да направи последна репетиция.

Добре подготвени, мотивирани и леко приповдигнати преди Деня на отворените врати, учениците от работните групи отделиха уикенда за почивка и събиране на сили за едно перфектно представяне в понеделник.

Очакваме Ви!

За нас

Ние сме иновативно училище с отворени методи на обучение, с които успешно развиваме ключови умения за работа в екип, решаване на проблеми, организация на времето и др. С многобройни проекти стимулираме всеки наш ученик да бъде креативен, проактивен, отговорен, да мисли критично и да не спира да учи, дори и в неформална среда. Така създаваме подкрепяща атмосфера и сплотена общност, които превръщат образователния процес в незабравимо и запомнящо се приключение.

НУ „Ерих Кестнер“