fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Невероятни резултати и категорично ниво C1 за дванадесетокласниците на изпита за DSD II

Ниво С1 за владеене на немски език получиха всички ученици от 12. клас на ЧНГ „Ерих Кестнер“, които се явиха на изпита за DSD II.

Невероятният успех на младежите от випуск 2024 е заслужена награда за тяхната усърдна работа през годините и поредно признание за отличната подготовка от страна на преподавателския екип в лицето на г-жа Жана Калоянова и г-жа Лидия Василева.

Подготовката за писмения изпит започва още в 10. клас с резюме на текст, анализ на графики и аргументативно съчинение. Същинската част на подготовката е в 11. клас, където тези знания се разширяват и задълбочават. Чрез слушане и четене на текстове, както и работа по статии, свързани с туризъм, устойчивост, училищно образование, семейство и възпитание, дигитални медии, учениците тренираха до последния момент своите умения и обогатяваха знанията си.

За да се подготвят за устния изпит, абитуриентите работиха половин година по избрана от тях тема, която е актуална в Германия и е обект на дискусии. Те имаха възможност да избират своите теми от различни области: мобилност, дигитален свят, общество, околна среда, туризъм, икономика.

По време на устния изпит, учениците представиха проучванията, резултатите и личните си позиции под формата на презентации, след което водиха разговори с изпитната комисия.

Поздравления за дванадесетокласниците и техните преподаватели!

За нас

Ние сме иновативно училище с отворени методи на обучение, с които успешно развиваме ключови умения за работа в екип, решаване на проблеми, организация на времето и др. С многобройни проекти стимулираме всеки наш ученик да бъде креативен, проактивен, отговорен, да мисли критично и да не спира да учи, дори и в неформална среда. Така създаваме подкрепяща атмосфера и сплотена общност, които превръщат образователния процес в незабравимо и запомнящо се приключение.

НУ „Ерих Кестнер“