fbpx
office@e-kestner.eu (02) 8267 280 (02)9275773

Със старание и ентусиазъм започна работата на гимназистите в рамките на Проектната седмица

С ентусиазъм и усърдна работа започна Проектната седмица в ЧНГ „Ерих Кестнер“. Тя ще се проведе в дните между 14 и 20 март и по традиция ще завърши с Деня на отворените врати, в който учениците ще представят работата си пред своите родители, съученици и гости на гимназията.

Младежите от 9. до 12. клас бяха разпределени на случаен принцип в 4 работни групи. На всяка от тях бе дадена актуална тема, която да проучи и да направи презентация на немски език.

Първа група, ръководена от г-жа Василева, започна деня с определяне на темите, свързани с „Училище на бъдещето“. Учениците се спряха на три основни акцента – методи на обучение, дигитализация и развитие на компетентностите, след което дискутираха и записаха най-важните моменти за всеки от тях.

Втора група, водена от г-жа Чанева, започна с уточняване на темата „Потребление и околна среда“. Спряха се на три важни подтеми – разхищение на хранителни продукти, устойчиво потребление и избягване на опакованите продукти. След като проведоха дискусия, учениците започнаха същинската работа с търсенето на информация от различни източници.

Трета група, начело с г-жа Калоянова, първо определи аспектите на темата „Семейство и възпитание“. След обсъждане, бяха избрани и подтеми – семейни форми, стилове на възпитание и влиянието на хората извън семейството над децата.

Четвърта група, водена от г-жа Генова и Селина Винтер, започна работа по темата „Устойчив туризъм“. Групата реши да уточни дефиницията на понятието, да представи проблемите на традиционния туризъм и да предложи устойчиви алтернативи.

Активната работа продължи и във втория ден от проектната седмица. Учениците от първа, втора и трета група направиха анкети сред своите учители и съученици, за да съберат данни за проектите си, след което преминаха към подготвяне на презентациите.

Четвърта група пък продължи да изследва темата „Устойчив туризъм“ като проучи какви са начините на щадене на околната среда по време на пътуване, след което също започна работа по презентацията си.

Още в първите дни от проектната седмица учениците видимо подобриха уменията си за работа в екип, влагайки изключително старание и взаимна помощ. Научиха още как да организират работния процес, за да върви той гладко и пълноценно, а проучванията, които проведоха, обогатиха лексикалния им запас.

Задружната работа в гимназията продължава. Сигурни сме, че и тази година сериозността, с която учениците подхождат към проектната седмица, ще даде отлични резултати!

За нас

Ние сме иновативно училище с отворени методи на обучение, с които успешно развиваме ключови умения за работа в екип, решаване на проблеми, организация на времето и др. С многобройни проекти стимулираме всеки наш ученик да бъде креативен, проактивен, отговорен, да мисли критично и да не спира да учи, дори и в неформална среда. Така създаваме подкрепяща атмосфера и сплотена общност, които превръщат образователния процес в незабравимо и запомнящо се приключение.

НУ „Ерих Кестнер“